Openbox: ‘jgmenu’ Nedir? Nasıl Kurulur/Kullanılır/Düzenlenir?

Openbox
Spread the love

jgmenu basit, bağımsız ve çağdaş görünümlü, Openbox ile severek kullandığım bir X11 menüsüdür.

Hack edilebilir basit bir kod tabanına sahiptir. GTK ve Qt gibi araç setlerine bağımlı değildir, ancak menüyü oluşturmak için cairo ve pango kullanır.

İsteğe bağlı olarak XSettings, tint2 ve GTK’nın bazı görünüm ayarlarını kullanabilir.

jgmenu, genel olarak dağıtımların depolarında bulunabiliyor.Ancak Debian için ya kaynaktan derlemek, ya da ve en iyisi BunsenLabs dağıtımının depolarından, bu adresten yararlanarak kurulabilir.Burada da dağıtımlara göre hazır paketler halinde bulunabilir.

jgmenu’yü çalıştırma

jgmenu’yü çalıştırmak için terminalde aşağıdaki komutu vermek yeterli olacaktır:

jgmenu

jgmenu’yü düzenleme

jgmenu dosyaları kurulumdan sonra ~/.config/jgmenu dizininde bulunabilir ve buradan düzenlemeleri yapılabilir.Temel düzenlemeler üç dosya üzerinden yapılır.Bunun için buradaki kullanım kılavuzundan yararlanabilirsiniz.

1- jgmenurc

Benim jgmenurc dosyam:

 
#stay_alive     = 1
#hide_on_startup   = 0
#csv_cmd       = pmenu
tint2_look     = 1
#at_pointer     = 0
#terminal_exec    = x-terminal-emulator
#terminal_args    = -e
#monitor       = 0
#hover_delay	   = 100
#hide_back_items   = 1

#menu_margin_x    = 0
#menu_margin_y    = 0
#menu_width     = 200
#menu_padding_top  = 90
#menu_padding_right = 5
#menu_padding_bottom = 5
#menu_padding_left  = 5
#menu_radius     = 1
#menu_border     = 0
#menu_halign     = left
#menu_valign     = top

#sub_spacing     = 1
#sub_padding_top   = auto
#sub_padding_right  = auto
#sub_padding_bottom = auto
#sub_padding_left  = auto
#sub_hover_action  = 1

#item_margin_x    = 3
#item_margin_y    = 3
#item_height     = 25
#item_padding_x   = 4
#item_radius     = 1
#item_border     = 0
#item_halign     = left

#sep_height     = 5

#font        =
#font_fallback    = xtg
#icon_size      = 22
#icon_text_spacing  = 10
icon_theme     = Neo-Tango-Remix
#icon_theme_fallback = xtg

#arrow_string    = >
#arrow_width     = 15

#color_menu_bg	  = #eeeeee 100
#color_menu_border  = #eeeeee 8

#color_norm_bg	  = #000000 0
#color_norm_fg	  = #111111 100

#color_sel_bg	  = #2222dd 60
#color_sel_fg	  = #eeeeee 100
#color_sel_border  = #eeeeee 8

#color_sep_fg    = #ffffff 20

#csv_name_format   = %n (%g)
#csv_single_window  = 0

2- append.csv

Benim append.csv dosyam:

^sep()
#Suspend,systemctl -i suspend,system-log-out
Yeniden Başlat,systemctl -i reboot,system-reboot
Sistemi Kapat,systemctl -i poweroff,system-shutdown
Oturumdan Çık,openbox --exit,system-log-out

3- prepend.csv

Benim prepend.csv dosyam:

Uçbirim,lxterminal,utilities-terminal
Dosya Yöneticisi,pcmanfm,system-file-manager
İnternet Tarayıcı,firefox,firefox
^sep()

jgmenu’yü tint2 panelde gösterme

jgmenu’yü tint2rc’ye ekleyip, panelimizde gösterebiliriz.Bunun için tint2rc dosyamızı açıyoruz. # Panel bölümü altındaki panel_items = satırına(en başa) bir büyük ‘P‘ harfi ekliyoruz.Şöyle görünmeli:

panel_items = P

Şimdi bir buton oluşturalım. # Panel bölümünün altına aşağıdakileri yapıştırıyoruz.

# Button 1
button = new
button_icon = 
button_text = 
button_lclick_command = jgmenu_run
button_rclick_command = killall jgmenu
button_mclick_command = 
button_uwheel_command = 
button_dwheel_command = 
#button_font = Liberation Sans Bold 17
button_font_color = #ffffff 100
button_padding = 5 0
button_background_id = 1
button_centered = 0
button_max_icon_size = 0

button_icon= ve button_text= satırlarını düzenleyerek jgmneu simgesini istediğiniz bir simge olarak gösterebilir ve menünüze istediğiniz ismi verebilirsiniz.Oturumdan çıkış yaparak sisteme yeniden giriş yaptığınızda artık tint2 panelin en solunda menünüz hazır olacaktır.

Benim tintrc dosyam:

#-------------------------------------
# Gradients
#-------------------------------------
# Backgrounds
# Background 1: Etkin görev, Etkin olmayan görev, Sistem tepsisi, Saat
rounded = 0
border_width = 1
border_sides = TBLR
border_content_tint_weight = 0
background_content_tint_weight = 0
background_color = #ffffff 12
border_color = #ffffff 43
background_color_hover = #ffffff 12
border_color_hover = #ffffff 100
background_color_pressed = #ffffff 12
border_color_pressed = #ffffff 100

# Background 2: Etkin görev
rounded = 0
border_width = 1
border_sides = LR
border_content_tint_weight = 0
background_content_tint_weight = 0
background_color = #000000 11
border_color = #ffffff 56
background_color_hover = #000000 11
border_color_hover = #ffffff 100
background_color_pressed = #000000 11
border_color_pressed = #ffffff 100

# Background 3: 
rounded = 0
border_width = 0
border_sides = TBLR
border_content_tint_weight = 0
background_content_tint_weight = 0
background_color = #ff0000 40
border_color = #ffffff 100
background_color_hover = #ff0000 40
border_color_hover = #ffffff 100
background_color_pressed = #ff0000 40
border_color_pressed = #ffffff 100

#-------------------------------------
# Panel
panel_items = PPPPPPTSCL
panel_size = 100% 35
panel_margin = 0 0
panel_padding = 0 0 5
panel_background_id = 0
wm_menu = 0
panel_dock = 0
panel_pivot_struts = 0
panel_position = bottom center horizontal
panel_layer = normal
panel_monitor = 1
panel_shrink = 0
autohide = 0
autohide_show_timeout = 0
autohide_hide_timeout = 0
autohide_height = 1
strut_policy = follow_size
panel_window_name = tint2
disable_transparency = 0
mouse_effects = 0
font_shadow = 0
mouse_hover_icon_asb = 100 0 10
mouse_pressed_icon_asb = 100 0 0
scale_relative_to_dpi = 0
scale_relative_to_screen_height = 0

# Button 1
button = new
button_icon = /home/kesim/.icons/Neo-Tango-Remix/48x48/apps/ubuntu-logo-icon.svg
#button_text = Ubukia
#button_lclick_command = xdotool key Super_L
button_lclick_command = jgmenu_run
button_rclick_command = killall jgmenu
button_mclick_command = 
button_uwheel_command = 
button_dwheel_command = 
#button_font = Liberation Sans Bold 17
button_font_color = #ffffff 100
button_padding = 5 0
button_background_id = 1
button_centered = 0
button_max_icon_size = 0

# Firefox
button = new
button_icon = /home/kesim/.icons/Neo-Tango-Remix/48x48/apps/firefox.svg
button_background_id = 1
button_padding = 6 2 0
button_max_icon_size = 32
button_lclick_command = firefox

# PCManFM (GTK)
button = new
button_icon = /home/kesim/.icons/Neo-Tango-Remix/48x48/categories/system-file-manager.svg
button_background_id = 1
button_padding = 6 2 0
button_max_icon_size = 32
button_lclick_command = pcmanfm ~

# Terminal
button = new
button_icon = /home/kesim/.icons/Neo-Tango-Remix/48x48/categories/kitty.svg
button_background_id = 1
button_padding = 6 2 0
button_max_icon_size = 32
button_lclick_command = lxterminal

# OKM
button = new
button_icon = /home/kesim/.icons/Neo-Tango-Remix/48x48/categories/gnome-control-center.svg
button_background_id = 1
button_padding = 6 2 0
button_max_icon_size = 32
button_lclick_command = /home/kesim/Scripts/UKM

# Synaptic
button = new
button_icon = /home/kesim/.icons/Neo-Tango-Remix/48x48/categories/system-installer.svg
button_background_id = 1
button_padding = 6 2 0
button_max_icon_size = 32
button_lclick_command = sudo synaptic

#-------------------------------------
# Taskbar
taskbar_mode = single_desktop
taskbar_hide_if_empty = 0
taskbar_padding = 0 0 0
taskbar_background_id = 1
taskbar_active_background_id = 1
taskbar_name = 0
taskbar_hide_inactive_tasks = 0
taskbar_hide_different_monitor = 0
taskbar_hide_different_desktop = 0
taskbar_always_show_all_desktop_tasks = 0
taskbar_name_padding = 0 0
taskbar_name_background_id = -1
taskbar_name_active_background_id = -1
taskbar_name_font_color = #000000 100
taskbar_name_active_font_color = #000000 100
taskbar_distribute_size = 0
taskbar_sort_order = none
task_align = left

#-------------------------------------
# Task
task_text = 0
task_icon = 1
task_centered = 1
urgent_nb_of_blink = 7
task_maximum_size = 70 32
task_padding = 5 1 5
task_font = Ubuntu Light 8
task_tooltip = 0
task_thumbnail = 0
task_thumbnail_size = 210
task_font_color = #ffffff 100
task_active_font_color = #ffffff 100
task_urgent_font_color = #ff0000 100
task_iconified_font_color = #ffffff 100
task_icon_asb = 100 0 0
task_active_icon_asb = 100 0 0
task_urgent_icon_asb = 100 0 0
task_iconified_icon_asb = 100 0 0
task_background_id = 0
task_active_background_id = 2
task_urgent_background_id = 3
task_iconified_background_id = 0
mouse_left = toggle_iconify
mouse_middle = close
mouse_right = none
mouse_scroll_up = none
mouse_scroll_down = none

#-------------------------------------
# System tray (notification area)
systray_padding = 5 2 5
systray_background_id = 1
systray_sort = right2left
systray_icon_size = 0
systray_icon_asb = 100 0 0
systray_monitor = primary
systray_name_filter = 

#-------------------------------------
# Launcher
launcher_padding = 0 0 0
launcher_background_id = -1
launcher_icon_background_id = -1
launcher_icon_size = 0
launcher_icon_asb = 100 0 0
launcher_icon_theme_override = 0
startup_notifications = 0
launcher_tooltip = 0

#-------------------------------------
# Clock
time1_format = %a %d %b ~ %H:%M
time2_format = 
time1_font = Ubuntu Light 8
time1_timezone = 
time2_timezone = 
clock_font_color = #ffffff 100
clock_padding = 10 0
clock_background_id = 1
clock_tooltip = 
clock_tooltip_timezone = 
clock_lclick_command = gsimplecal
clock_rclick_command = 
clock_mclick_command = 
clock_uwheel_command = 
clock_dwheel_command = 

#-------------------------------------
# Battery
battery_tooltip = 1
battery_low_status = 20
battery_low_cmd = notify-send "battery low"
battery_full_cmd = 
bat1_font = Sans 12
bat2_font = Sans 12
battery_font_color = #ffffff 100
bat1_format = 
bat2_format = 
battery_padding = 0 0
battery_background_id = 0
battery_hide = 90
battery_lclick_command = 
battery_rclick_command = 
battery_mclick_command = 
battery_uwheel_command = 
battery_dwheel_command = 
ac_connected_cmd = 
ac_disconnected_cmd = 

#-------------------------------------
# Tooltip
tooltip_show_timeout = 0
tooltip_hide_timeout = 0
tooltip_padding = 0 0
tooltip_background_id = 0
tooltip_font_color = #ffffff 100
tooltip_font = Sans 12

# Launchers
launcher_icon_theme = Mac 
launcher_padding = 8 0 8
launcher_icon_asb = 100 0 0
launcher_tooltip = 1
launcher_icon_size = 24
startup_notifications = 1
launcher_background_id = 1
launcher_icon_background_id = 0
launcher_icon_theme_override = 1
launcher_item_app = /usr/share/applications/kapat.desktop

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir