Openbox: Obmenu-Generator Nasıl Kurulur?

Openbox
Spread the love

Temel olarak, obmenu-generator, kullanıcı dostu bir dinamik Openbox menüsüdür.Uygulamaları otomatik olarak ekler/kaldırır. Ayrıca, menüde simge kullanılmasına veya kullanılmamasına imkan verir.

obmenu-generator, depolarında hazır paketi bulunan dağıtımlarda depolardan kurulabilse de, sorun çıkarma ihtimali çok yüksek.Bu yüzden elle kurulum için bu rehberi hazırladım.

obmenu-generator ile ilgili detaylı bilgi ve belge github.com/trizen/obmenu-generator adresinde bulunabilir.

obmenu-generator nasıl kurulur?

1- ~/.config içerisinde obmenu-generator isimli bir klasör oluşturuyoruz.

2- Gerekli bağımlılıkları kuruyoruz.Debian / Ubuntu tabanlı sistemler için …

3- Terminalden aşağıdaki komutu giriyoruz (su veya sudo olmadan) …

4- Su veya sudo kullanarak aşağıdaki komutu giriyoruz.

5- Su veya sudo kullanarak aşağıdaki komutu giriyoruz.

6- Su veya sudo kullanarak, aşağıdaki komutları sırasıyla giriyoruz.

7- Su veya sudo kullanmadan aşağıdaki komutu giriyoruz.

Bu son komut ile, obmenu-generator ile, simgeleriyle birlikte bir sağ tık menü oluşturmuş oluyoruz.

Şimdi, yeni oluşturduğumuz menümüzde istediğimiz temel düzenlemeleri yapmak için ~/.config/obmenu-generator konumuna gidiyoruz.obmenu-generator klasörünün içinde, icons klasörü, cache.db, config.pl, schema.pl dosyaları bulunuyor.Menüyü düzenlemek için schema.pl dosyasını kullanıyoruz.Neyi nasıl yapacağımızla ilgili ipuçları dosyanın başında verilmiş.

Fikir vermesi açısından, benim kendime göre düzenlediğim schema.pl dosyamın içeriği bu şekilde.Biraz uzun…

#!/usr/bin/perl
# obmenu-generator - schema file
=for comment
item: add an item inside the menu {item => ["command", "label", "icon"]},
cat: add a category inside the menu {cat => ["name", "label", "icon"]},
sep: horizontal line separator {sep => undef}, {sep => "label"},
pipe: a pipe menu entry {pipe => ["command", "label", "icon"]},
file: include the content of an XML file {file => "/path/to/file.xml"},
raw: any XML data supported by Openbox {raw => q(...)},
beg: begin of a category {beg => ["name", "icon"]},
end: end of a category {end => undef},
obgenmenu: generic menu settings {obgenmenu => ["label", "icon"]},
exit: default "Exit" action {exit => ["label", "icon"]},
=cut
# NOTE:
# * Keys and values are case sensitive. Keep all keys lowercase.
# * ICON can be a either a direct path to an icon or a valid icon name
# * Category names are case insensitive. (X-XFCE and x_xfce are equivalent)
require "$ENV{HOME}/.config/obmenu-generator/config.pl";
## Text editor
my $editor = $CONFIG->{leafpad};
our $SCHEMA = [
{sep => "DEBİAN OPENBOX"},
# COMMAND LABEL ICON
{item => ['lxterminal', 'Uçbirim', 'utilities-terminal']},
{item => ['xdg-open .', 'Dosya Yöneticisi', 'system-file-manager']},
{item => ['xdg-open http://', 'Firefox', 'web-browser']},
{item => ['obmenu', 'Menü Düzenleyici', 'text-x-generic']},
{sep => 'Kategoriler'},
# NAME LABEL ICON
{cat => ['utility', 'Donatılar', 'applications-utilities']},
{cat => ['development', 'Geliştirme', 'applications-development']},
{cat => ['education', 'Eğitim', 'applications-science']},
{cat => ['game', 'Oyunlar', 'applications-games']},
{cat => ['graphics', 'Grafik', 'applications-graphics']},
{cat => ['audiovideo', 'Çoklu Ortam', 'applications-multimedia']},</code></code>
{cat => ['network', 'İnternet', 'applications-internet']},
{cat => ['office', 'Ofis', 'applications-office']},
{cat => ['other', 'Diğer', 'applications-other']},
{cat => ['settings', 'Ayarlar', 'applications-accessories']},
{cat => ['system', 'Sistem', 'applications-system']},
# LABEL ICON
#{beg => ['My category', 'cat-icon']},
# ... some items ...
#{end => undef},
# COMMAND LABEL ICON
#{pipe => ['obbrowser', 'Disk', 'drive-harddisk']},
## Generic advanced settings
#{sep => undef},
#{obgenmenu => ['Openbox Settings', 'applications-engineering']},
#{sep => undef},
## Custom advanced settings
{sep => undef},
{beg => ['Gelişmiş Ayarlar', 'applications-engineering']},
# Configuration files
{item => ["leafpad ~/.conkyrc", 'Conky RC', 'text-x-generic']},
{item => ["leafpad ~/.config/tint2/tint2rc", 'Tint2 Panel', 'text-x-generic']},
# obmenu-generator category
{beg => ['Obmenu-Generator', 'accessories-text-editor']},
{item => ["$editor ~/.config/obmenu-generator/schema.pl", 'Menu Schema', 'text-x-generic']},
{item => ["leafpad ~/.config/obmenu-generator/config.pl", 'Menu Config', 'text-x-generic']},
{sep => undef},
{item => ['obmenu-generator -s -c', 'Generate a static menu', 'accessories-text-editor']},
{item => ['obmenu-generator -s -i -c', 'Generate a static menu with icons', 'accessories-text-editor']},
{sep => undef},
{item => ['obmenu-generator -p', 'Generate a dynamic menu', 'accessories-text-editor']},
{item => ['obmenu-generator -p -i', 'Generate a dynamic menu with icons', 'accessories-text-editor']},
{sep => undef},
{item => ['obmenu-generator -d', 'Refresh cache', 'view-refresh']},
{end => undef},
# Openbox category## This uses the 'oblogout' menu
# {item => ['oblogout', 'Exit', 'application-exit']},
{item => ['~/Scripts/Kapat', 'Kapat', 'system-run']},
]
{beg => ['Openbox', 'openbox']},
{item => ["leafpad ~/.config/openbox/autostart", 'Openbox Autostart', 'text-x-generic']},</code></code>
{item => ["leafpad ~/.config/openbox/rc.xml", 'Openbox RC', 'text-x-generic']},
{item => ["leafpad ~/.config/openbox/menu.xml", 'Openbox Menu', 'text-x-generic']},
{item => ['openbox --reconfigure', 'Reconfigure Openbox', 'openbox']},
{end => undef},
{end => undef},
{sep => undef},
## The xscreensaver lock command
#{item => ['xscreensaver-command -lock', 'Lock', 'system-lock-screen']},
## This option uses the default Openbox's "Exit" action
#{exit => ['Exit', 'application-exit']},</code></code>
## This uses the 'oblogout' menu
# {item => ['oblogout', 'Exit', 'application-exit']},
{item => ['~/Scripts/Kapat', 'Kapat', 'system-run']},
]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir